Popis izvora za potkorpus Klasici / List of sources for subcorpus Klasici

AGMATOS_PRIP Matoš, Antun Gustav: Odabrane pripovijetke, 1899.-1909.
AKMIOSIC_RAZ Kačić-Miošić, Andrija: Razgovor ugodni naroda slovinskoga, 1759.
AKOVACIC_FIS Kovačić, Ante: Fiškal, 1882.
AKOVACIC_PRI Kovačić, Ante: Odabrane pripovijesti, 1877-1880.
AKOVACIC_URE Kovačić, Ante: U registraturi, 1888.
BEGOVIC_GIG1 Begović, Milan: Giga Barićeva i njezinih sedam prosaca, 1. knjiga, 1940.
BEGOVIC_GIG2 Begović, Milan: Giga Barićeva i njezinih sedam prosaca, 2. knjiga, 1940.
BEGOVIC_GIG3 Begović, Milan: Giga Barićeva i njezinih sedam prosaca, 3. knjiga, 1940.
BOTIC_BJMARA Botić, Luka: Bijedna Mara, 1861.
DONADINI_BAU Donadini, Ulderiko: Bauk, 1922.
DONADINI_NOV Donadini, Ulderiko: Odabrane novele, 1916.
DONADINI_SIB Donadini, Ulderiko: Kroz šibe, 1921.
DJURDJEV_MAN Đurđević, Ignjat: Uzdasi Mandalijene pokornice, 1720.
DJURDJEV_MAR Đurđević, Ignjat: Suze Marunkove, 1724.
FHORVKIS_PRI Horvat-Kiš, Franjo: Odabrane pripovijetke, 1902.
FMAZURAN_LIS Mažuranić, Fran: Lišće, 1887.
GJALSKI_DOLH Gjalski, Ksaver Šandor: Dolazak Hrvata, 1924.
GJALSKI_JBOR Gjalski, Ksaver Šandor: Janko Borislavić, 1887.
GJALSKI_STKR Gjalski, Ksaver Šandor: Pod starim krovovima, 1886.
GJALSKI_UNOC Gjalski, Ksaver Šandor: U noći, 1886.
HASANAGINICA Hasanaginica
HEKTOROV_RIB Hektorović, Petar: Ribanje i ribarsko prigovaranje, 1556.
IBMAZURAN_HL Brlić-Mažuranić, Ivana: Čudnovate zgode i nezgode šegrta Hlapića, 1913.
IBMAZURAN_JA Brlić-Mažuranić, Ivana: Jaša Dalmatin, potkralj Gudžerata, 1937.
IBMAZURAN_PR Brlić-Mažuranić, Ivana: Priče iz davnine, 1916.
IGKOVACC_PRI Kovačić, Ivan Goran: Odabrane pripovijetke
IGKOVACC_JAM Kovačić, Ivan Goran: Jama, 1943.
IKOZARAC_BEG Kozarac, Ivan: Đuka Begović, 1911.
JKOZARAC_KAP Kozarac, Josip: Mrtvi kapitali, 1890.
JKOZARAC_PRI Kozarac, Josip: Odabrane pripovijetke, 1888.-1889.
JORGOVAN_MLI Jorgovanić, Rikard Flieder: Mlinarska djeca
JPKAMOV_KALJ Polić-Kamov, Janko: Isušena kaljuža, 1950.
JPKAMOV_NOVE Polić-Kamov, Janko: Odabrane novele, 1938.
KANIZLIC_ROZ Kanižlić, Antun: Sveta Rožalija panormitanka divica, 1780.
KUMICIC_GSAB Kumičić, Eugen: Gospođa Sabina, 1884.
KUMICIC_OLGL Kumičić, Eugen: Olga i Lina, 1881.
KUMICIC_UZF1 Kumičić, Eugen: Urota zrinsko-frankopanska, 1. knjiga, 1893.
KUMICIC_UZF2 Kumičić, Eugen: Urota zrinsko-frankopanska, 2. knjiga, 1893.
KUMICIC_ZACS Kumičić, Eugen: Začuđeni svatovi, 1883.
LESKOVAR_NOV Leskovar, Janko: Odabrane novele, 1891.-1901.
LESKOVAR_DVO Leskovar, Janko: Propali dvori, 1896.
LIVADIC_NOVE Livadić, Branimir Wiesner: Novele, 1910.
NAZOR_MEDOBR Nazor, Vladimir: Medvjed Brundo, 1915.
NAZOR_NOVELE Nazor, Vladimir: Odabrane novele
NAZOR_SOTOKA Nazor, Vladimir: Priče s otoka, iz grada i s planine, 1927.
NAZOR_VELIJO Nazor, Vladimir: Veli Jože, 1908.
RELKOVIC_SAT Relković, Matija Antun: Satir iliti divji čovik, 1762.
SENOA_KARANF Šenoa, August: Karanfil s pjesnikova groba, 1879.
SENOA_PRIJLO Šenoa, August: Prijan Lovro, 1875.
SENOA_POVJES Šenoa, August: Povjestice
SENOA_PROSJL Šenoa, August: Prosjak Luka, 1879.
SENOA_SELJBU Šenoa, August: Seljačka buna, 1877.
SENOA_SENJRU Šenoa, August: Čuvaj se senjske ruke, 1875.
SENOA_ZZLATO Šenoa, August: Zlatarovo zlato, 1871.
SIMUNOVC_PRI Šimunović, Dinko: Odabrane pripovjetke, 1909.
TOMIC_MELITA Tomić, Eugen: Melita, 1899.
TOMIC_OPNKCI Tomić, Eugen: Opančareva kći
TOMIC_ZMAJBO Tomić, Eugen: Zmaj od Bosne
USMENE_PRICE Usmene priče
VITEZOVC_SIG Vitezović, Pavao Ritter: Odiljenje sigetsko, 1684.
VJNOVAK_NOVE Novak, Vjenceslav: Odabrane novele, 1901.-1905.
VJNOVAK_STIP Novak, Vjenceslav: Posljednji Stipančići, 1899.
ZORANIC_PLAN Zoranić, Petar: Planine, 1569.