HDJT_logo_www.jpg Hrvatski | English
Hrvatsko društvo za jezične tehnologije

Portali

Portal jezičnih tehnologija za hrvatski jezik

Portal hrvatske rječničke baštine

Portal hrvatskoga računalnoga nazivlja

HLT central


Udruge

Hrvatsko filološko društvo

Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku

The Association for Computational Linguistics (ACL)

Svjetska udruge za WordNet (GWA)

Europsko društvo za strojno prevođenje (EAMT)

Slovensko društvo za jezične tehnologije

DUJIT - Društvo za jezične tehnologije


Ustanove

Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Odsjek za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Odsjek za informacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Fakultet elektrotehnike i računarstva - TakeLab

HIDRA


Projekti

Hrvatski nacionalni korpus (voditelj: Marko Tadić)

Hrvatski mofološki leksikon i lematizacijski poslužitelj (voditelj: Marko Tadić)

Hrvatska rječnička baština i prikaz rječničkoga znanja (voditelj: Damir Boras)

Veliki rječnik hrvatskoga jezika (voditelj: Mirko Peti)

Hrvatska mrežna jezična riznica (voditeljica: Dunja Brozović)


Alati

Učenje hrvatskoga pravopisa putem www-a