HDJT_logo_www.jpg Hrvatski | English
Hrvatsko društvo za jezične tehnologije

Molimo vas da ispunjenu pristupnicu (DOC ili PDF) zajedno s kopijom ispravno popunjene uplatnice pošaljete zemaljskom poštom na adresu Društva (HDJT, I. Lučića 3, 10000 Zagreb) ili telefaksom na broj 01 6156-879.

Članarina: 150,00 kn za zaposlene, a 50,00 za studente i nezaposlene


Napomena: Članarina za 2005. iznosi 50% cijene, dakle 75,00 kn za zaposlene, a 25,00 kn za studente.

Ispravno popunjena uplatnica