Hrvatska ovisnosna banka stabala jedan je od projektnih zadataka projekta 0130418 MZOŠ-a "Razvitak hrvatskih jezičnih resursa".

cilj

Izraditi sintaktički označen korpus hrvatskoga jezika opsega barem 100.000 pojavnica.

metoda

Označavanje će se provoditi na temelju ovisnosne analize u rečenicama iz korpusa. Model sintaktičkoga opisa i označavanja koji je odabran preuzet je iz Praške ovisnosne banke stabala. U početku će se označavati samo prva razina (Analitička struktura stabla), a kasnije će se uključiti i druga (Tektogramatička razina).

plan

Hrvatska ovisnosna banka stabala sastavni je dio prijedloga projekta prijavljenog pri Zavodu za lingvistiku, Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u okviru natječaja za zProjekte MZOŠ-a iz 2006.