Zavod za lingvistiku
Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu

Hrvatski
nacionalni
korpus


HOME

USTANOVE/UDRUGE

PROJEKTI

KORPUSI

RJEČNICI

ALATI

GOVOR

SKUPOVI/KONGRESI

POJMOVNIK

OSTALO

Projekti i ustanove relevantne za obradbu hrvatskoga govora
  • MBrola (međunarodni projekt višejezičnoga generiranja govorna), Odsjek za fonetiku, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  • Projekti u Zavodu za elektroničke sustave i obradu informacija, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu
  • Speech at Carnegie Mellon University (obrada govora na CMU)

Inozemni projekti relevantni za obradu govora

  • eContent (dio FP6 okvirnoga programa EU)
  • IST (Information Society Technologies, dio FP5 okvirnoga programa EU)
  • MBrola (međunarodni projekt višejezičnoga generiranja govorna), TCTS Lab, Faculté Polytechnique de Mons, Belgija
  • MBROLIGN (brzo text-to-speech sravnjivanje), TCTS Lab, Faculté Polytechnique de Mons, Belgija
  • MBRDICO (govorni rječnik)
  • EULER (projekt objedinjavanja raznojezičnih text-to-speech sustava)
  • LIPSS (projekt jezične obrade za sintezu govora)

Inozemne ustanove/tvrtke relevantne za obradu govora