Zavod za lingvistiku
Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu

Hrvatski
nacionalni
korpus


HOME

USTANOVE/UDRUGE

PROJEKTI

KORPUSI

RJEČNICI

ALATI

GOVOR

SKUPOVI/KONGRESI

POJMOVNIK

OSTALO

Rječnici (popisi riječi ili leksikoni) drugi su oblik jezični resursa i danas najčešće nastaju kao neposredan rezultat istraživanja korpusa.

Hrvatski digitalni rječnici


On-line rječnici drugih jezika

Arapski

Češki

Specijalizirani češki rječnici

Danski

Engleski

Specijalizirani engleski rječnici

Estonski

Francuski

Galski jezici

Grčki

Havajski

Hebrejski

Japanski

Kineski

Korejski

  • Yahoo (korejski on-line rječnik)
  • Korean Online (korejsko-engleski i englesko-korejski on-line rječnik. Sadrži 29.418 riječi i fraza)
  • Ectaco (korejsko-engleski rječnik)

Latinski

Lužičkosrpski

Mađarski

Malajski

Specijalizirani malajsko-engleski rječnici

Nizozemski

Norveški

Njemački

Poljski

Portugalski

Specijalizirani portugalski rječnici

Ruski

Specijalizirani ruski rječnici

Sanskrt

Srpski

Slovački

Slovenski

Španjolski

Specijalizirani španjolski rječnici

Švedski

Specijalizirani švedski rječnici

Talijanski

Specijalizirani talijanski rječnici

Turski


Drugi popisi on-line rječnika