Zavod za lingvistiku
Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu

Hrvatski
nacionalni
korpus


HOME

USTANOVE/UDRUGE

PROJEKTI

KORPUSI

RJEČNICI

ALATI

GOVOR

SKUPOVI/KONGRESI

POJMOVNIK

OSTALO

Hrvatske ustanove relevantne za jezične tehnologije

Inozemne ustanove i udruge relevantne za jezične tehnologije