Poveznice

Portali

Portal jezičnih tehnologija za hrvatski jezik

Portal hrvatske rječničke baštine

Portal hrvatskoga računalnoga nazivlja

HLT central


Udruge

Hrvatsko društvo za jezične tehnologije

Hrvatsko filološko društvo

Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku

The Association for Computational Linguistics (ACL)

Svjetska udruga za WordNet (GWA)

Europsko društvo za strojno prevođenje (EAMT)

Slovensko društvo za jezične tehnologije


Ustanove

Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Odsjek za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Odsjek za informacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Fakultet elektrotehnike i računarstva

HIDRA


Međunarodni projekti i programi

CLARIN, FP7 projekt, Istraživačke infrastrukture, 2008.-2011. (voditelj hrvatskoga tima: Marko Tadić)

ACCURAT, FP7 istraživački projekt, 2010.-2012. (voditelj hrvatskoga tima: Marko Tadić)

LetsMT!, ICT-PSP projekt, 2010.-2012. (voditelj hrvatskoga tima: Marko Tadić)

CADIAL, zajednički flamansko-hrvatski projekt, 2007.-2009. (voditeljice: Marie-Francine Moens, Bojana Dalbelo Bašić)


Hrvatski projekti i programi

Računalnolingvistički modeli i jezične tehnologije za hrvatski jezik, istraživački program, 2007.-2011. (voditelj: Marko Tadić)

Hrvatski jezični resursi i njihovo obilježavanje, 2007.-2011. (voditelj: Marko Tadić)

Računalna sintaksa hrvatskoga jezika, 2007.-2011. (voditelj: Zdravko Dovedan)

Leksička semantika u izgradnji Hrvatskoga WordNeta, 2007.-2011. (voditeljica: Ida Raffaelli)

Informacijska tehnologija u prevođenju hrvatskoga i e-učenju jezika, 2007.-2011. (voditeljica: Sanja Seljan)

Otkrivanje znanja u tekstnim podatcima, 2007.-2011. (voditeljica: Bojana Dalbelo Bašić)

Hrvatski mofološki leksikon i lematizacijski poslužitelj, 2005.- (voditelj: Marko Tadić)

Hrvatska rječnička baština i prikaz rječničkoga znanja, 2002.-2006. (voditelj: Damir Boras)

Hrvatska ovisnosna banka stabala, 2007.- (voditelj: Marko Tadić)

Veliki rječnik hrvatskoga jezika, 2002.-2006- (voditelj: Mirko Peti)

Hrvatska mrežna jezična riznica, 2009.- (voditeljica: Dunja Brozović)