Napredak u radu na Hrvatskom nacionalnom korpusu

Drugi hrvatski slavistički kongres, Osijek 1999-09-18


Početak je ovdje!


Sadržaj

Napredak u radu na Hrvatskome nacionalnom korpusu

Hrvatski nacionalni korpus (HNK)

Teorijske postavke i razrada

Sastavnice HNK

Skupljanje građe 1

Skupljanje građe 2

Skupljanje građe 3

Rokovi

Dostupnost HNK http://www.hnk.ffzg.hr

Opca statistika pristupa

Statistika korisnika 1

Statistika korisnika 2

Planovi 1

Planovi 2

WWW stranice HNK 1 http://www.hnk.ffzg.hr

WWW stranice HNK 2 http://www.hnk.ffzg.hr

WWW stranice HNK 3 http://www.hnk.ffzg.hr

WWW stranice HNK 4 http://www.hnk.ffzg.hr

WWW stranice HNK 5 http://www.hnk.ffzg.hr

WWW stranice HNK 6 http://www.hnk.ffzg.hr

WWW stranice HNK 7 http://www.hnk.ffzg.hr

WWW stranice HNK 8 http://www.hnk.ffzg.hr

WWW stranice HNK 9 http://www.hnk.ffzg.hr

Author: Marko Tadić

Email: marko.tadic@ffzg.hr

Home Page: www.hnk.ffzg.hr

Download izvornoga izlaganja