Korpusni projekti u Zavodu za lingvistiku

5/21/00


Click here to start


Table of Contents

Korpusni projekti u Zavodu za lingvistiku

Korpusni projekti u ZZL

Hrvatski nacionalni korpus (HNK)

Teorijske postavke i razrada

Sastavnice HNK

Skupljanje grade 1

Skupljanje grade 2

Skupljanje grade 3

Struktura i tipologija tekstova 30m

Rokovi

Zapis korpusa 1

Zapis korpusa 2

Dostupnost HNK http://www.hnk.ffzg.hr

Planovi 1

Planovi 2

Morfosintakticko obilježavanje (MSD) 1

Morfosintakticko obilježavanje (MSD) 2

30m korpus: osnovna statistika

PPT Slide

PPT Slide

PPT Slide

XML/XSL pretraživanje

Hrvatsko-engleski paralelni korpus

Prethodni hrv.-eng. paralelni korpusi 1

Prethodni hrv.-eng. paralelni korpusi 2

Hrvatsko-engleski paralelni korpus

Skupljanje korpusa

Skupljanje korpusa 2

Obrada korpusa

PPT Slide

PPT Slide

PPT Slide

Sravnjivanje (alignment) 1

Sravnjivanje (alignment) 2: Vanilla

Sravnjivanje (alignment) 3: Vanilla

Preliminarna statistika

Hrvatsko-slovenski paralelni korpus

Author: Marko Tadic

Email: marko.tadic@ffzg.hr

Home Page: www.hnk.ffzg.hr/mt

Download presentation source